Drodzy rodzice, możecie zadbać o mózg swojego dziecka jeszcze lepiej

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stworzyła niesamowicie ważną i potrzebną kampanię dotyczącą skutków długotrwałego używania mediów przez dzieci oraz przedstawiającą propozycje domowych zasad korzystania z tychże mediów. 
Każdy z was może stworzyć w swoim domu Domowe Zasady Ekranowe.