Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Komunikaty

AKCJA CHARYTATYWNA

09.12.2019 organizujemy w naszej szkole akcję sprzedaży ciast i ozdób świątecznych. 


W tym roku zbieramy środki na budowę Hospicjum w Głogowie oraz na budowę Studni w Afryce.

 
Sprzedaż będzie trwała przez cały dzień, tj. zarówno w czasie lekcji, jak i w czasie zebrań z rodzicami. 

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej akcji. 

 

cała społeczność SP10

OBIADY - ZMIANA

Od 2 grudnia 2019 obiady wydawane są w stołówce do godz. 14:15.

Uczniowie, którzy kończą lekcję, mogą także zjeść obiad na kolejnej lekcji, nie tylko na przerwie, kiedy jest tłok.

Odpłatność za obiady 2019/2020

 Wpłaty za obiady na m-c grudzień 2019r. przyjmowane będą wyłącznie:

Dnia  02.12.2019r. w godz. od 730 – 1430 

Dnia  03.12.2019r. w godz. od 730 – 1430 

Dnia  04.12.2019r. w godz. od 730 – 1400 

 Odpłatność  w m-cu XII 2019r. wynosi 57,00 zł 15 dni x 3,80 zł 

Proszę dokonać wpłaty za obiady w w/w terminie. 

 Można również dokonywać wpłat na konto bankowe: 
 Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A nr 84 2030 0045 1110 0000 0193 1900 
WAŻNE!
Wpłaty na konto proszę dokonywać tylko i wyłącznie od 1 dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata i po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty wpłat z intendent szkoły
pod nr tel. 76 833 86 00