Tłumacz

Polish English German

Komunikaty

Ubezpieczenie NNW - oferta 2019/2020

KSIĄŻKI - OPŁATA ZA ZNISZCZENIE

Jadłospis

Odpłatność za obiady 2019/2020

Wpłaty za obiady na miesiąc wrzesień 2019r. przyjmowane będą wyłącznie:

Dnia  02.09.2019r. w godz. od 730 – 1430

Dnia  03.09.2019r. w godz. od 730 – 1430

Dnia  04.09.2019r. w godz. od 730 – 1400 

Odpłatność dla dzieci w miesiącu wrześniu 2019r. wynosi 72,20zł - 19 dnix3,80 zł 
 Proszę dokonać wpłaty za obiady w w/w terminie. 
 Można również dokonywać wpłat na konto bankowe: 
 Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A nr 84 2030 0045 1110 0000 0193 1900 
WAŻNE!
Wpłaty na konto proszę dokonywać tylko i wyłącznie od 1 dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata i po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty wpłat z intendent szkoły
pod nr tel. 76 833 86 00