Nauczyciele - Szkoła Podstawowa nr 10

Tłumacz

Polish English German

Nauczyciele w roku szkolnym 2017/2018

 Grono pedagogiczne 

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 1

mgr Joanna Ołówek

mgr Marzena Szymankiewicz

mgr Beata Dobies-Zalweska

mgr Małgorzata Kwiecień

klasy 2

mgr Józefa Cuper

mgr Katarzyna Smuga

klasy 3

mgr Agnieszka Tomczyk-Sadurska

mgr  Iwona Gbiorczyk

mgr Monika Smolińska

mgr Anna Łyko

mgr Beata Dylewska

mgr Eleonora Górnicka

mgr Alina Świdurska

mgr Anna Pala

mgr Małgorzata Krzywicka

Język polski:

mgr Krzysztof Jaskuła

mgr Magdalena Chilińska-Ratajczak

mgr Marzena Rokaszewicz

mgr Joanna Budkowska 

Matematyka:

mgr Renata Błach

mgr Iwona Tkacz

mgr Wioletta Kornacka

mgr Wioletta Garduła

Język angielski:

mgr Barbara Mokrzycka

mgr Aleksandra Terefenko

mgr Marzena Szczygieł

mgr Joanna Łukowska

mgr Natalia Jurkowska-Sosińska

mgr Maksymilian Wrotniak

Przyroda:

mgr Jolanta Bartczak

mgr Sylwia Cwynar

mgr Ewa Kilimar

Historia:

mgr Anna Woźniak

Plastyka:

mgr  Longina Wrotniak

mgr Anna Rytter

Muzyka:

mgr Maria Warych-Grondalska

mgr Anna Pala

Informatyka:

mgr Mirosław Taudul

mgr Maria Warych-Grondalska

mgr Iwona Tkacz

mgr Agnieszka Tomczyk-Sadurska

Religia:

siostra Bożena Andreasik 

mgr Beata Ćwik-Rzepa

ksiądz Maciej Żurawski

Technika:

mgr Mirosław Taudul

mgr Renata Błach 

Świetlica:

mgr Mariola Chalusiak - Kierownik świetlicy

mgr Agnieszka Posłowska

mgr Anna Burda

mgr Ewa Gruszczyk

mgr Anna Cywińska

mgr Adrianna Sznigir

mgr Barbara Tomaszewska

Biblioteka:

mgr Zdzisław Wąsik

mgr Joanna Pytel

Pedagog:

mgr Ilona Wronowska

mgr Beata Cieśla

Wychowanie fizyczne/Basen:

mgr Andrzej Chalusiak

mgr Anna Gostyńska

mgr Małgorzata Groffik

mgr Patrycja Stachowiak

mgr Tadeusz Pyszka

mgr Sylwia Szczeblewska

mgr  Tomasz Skiba

mgr Ewelina Kopczyńska

mgr Agnieszka Matuszak-Trojan

mgr Kinga Karnicka

Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze:

mgr Agnieszka Marynik 

Zajęcia logopedyczne:

mgr Urszula Bartosiewicz

Nauczyciel wspomagający:

 mgr Anna Rytter

mgr Marlena Paś-Rylska

mgr Katarzyna Sarzyńska