Tłumacz

Polish English German

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GŁOGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW na rok szkolny 2018/2019

1. KATARZYNA MIŁEK-OCHMAN - Przewodnicząca

2. DOMINIK NABOŻNY - Z-ca przewodniczącej

3. ALDONA KOCZOROWSKA - Skarbnik

4. MARZENA KUCHARSKA - Sekretarz

5. KATARZYNA SERAFIN - Członek

6. MARZENA SOKOŁOWSKA-RAK - Członek

7. DOMINIK KUFLIŃSKI - Członek

8.TOMASZ SKIBA - Członek

KOMISJA REWIZYJNA

1. MARCIN SOWIŃSKI - Przewodniczący

2. JOANNA HILSZCZAŃSKA - Członek

3. EWA SZPAKOWSKA - Członek

Wpłaty na konto Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

Informacja od Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie zwraca się z prośbą o dokonanie wpłaty w wysokości:

jedno dziecko uczące się w SP10 w Głogowie w wynosi 50 zł,

dwoje dzieci uczących się w SP10 w Głogowie w wynosi po 30 zł na dziecko, 

troje dzieci uczących się w SP10 w Głogowie w wynosi po 20 zł na dziecko, 
czworo dzieci uczących się w SP10 w Głogowie w wynosi po 15 zł na dziecko, 
pięcioro i więcej dzieci uczących się w SP10 w Głogowie w wynosi po 10 zł na dziecko. 
 
Każdy rodzic powinien wpłacić składkę. 
Pieniądze ze składki Rady Rodziców częściowo wraca do klas wg uchwały: 
50% zwrotu do klasy – jeśli 75% i więcej uczniów klasy zapłaci składkę, 
40% zwrotu do klasy – jeśli od 50% do 74% uczniów klasy zapłaci składkę, 
25% zwrotu do klasy – jeśli poniżej 50% uczniów klasy zapłaci składkę. 
 
Pozostała część kwoty wykorzystana jest na nagrody w konkursach sportowych i edukacyjnych, zakup książek do biblioteki, wyposażenie świetlicy, pomoce naukowe, przejazdy dzieci na zawody itp.

 

Składkę należy wpłacić u skarbnika klasy lub na konto Rady Rodziców: 
SANTANDER(BANK ZACHODNI WBK) 3 ODDZIAŁ W GŁOGOWIE 31 1090 20790000 0001 2777 2652 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie; ul. Andromedy 62, 67-200 Głogów Tytułem: Składka Rady Rodziców 2018/2019..........................(imię i nazwisko ucznia,klasa)termin wpłat na Radę Rodziców do końca kwietnia 2019 roku.
 
przewodnicząca Rady Rodziców p. Miłek R.